Nové trendy v napájecích zdrojích

V době zvyšujícího se enviromentálního povědomí a implementace nových evropských agend v oblasti ochrany životního prostředí se novým trendem stala poptávka po nových energeticky šetrných produktech.

27. ledna 2003 vydala EU nařízení RoHS (Restriction of Hazardous Substances), které reguluje použití těžkých kovů jako je olovo (Pb), kadmium (Cd), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR6+) a zhášečů hoření PBB (Polybromované bifenyly) a PBDE (Polybromované difenyly ethery) v elektrických a elektronických zařízeních. Toto nařízení také kontroluje úroveň elektromagnetického záření, které může poškodit lidské zdraví. RoHS, které vstoupilo v platnost 1. července 2006, požaduje snížení tvorby odpadu při výrobě zařízení a stanovuje míru recyklace na 75%.

Společnost FSP jako první uvedla na trh výkonné napájecí zdroje respektující podmíny RoHS. Při výrobě zdrojů bylo zakázáno použití rozpouštědel obsahujících flourin (bromin), stejně jako chemických sloučenin obsahujících těžké kovy (kadmium, olovo, rtuť či šestimocný chrom), používaných pro obaly. Objem použitých materiálů byl snížen o 600 gramů. Použití aktivních PFC okruhů v různých našich produktech jim umožňuje dosahovat účinnost až 90 % při standardním zatížení. Jejich nízká spotřeba v stand-by módu (méně než 1 W) výrazně snižuje náklady na elektrickou energii a dělá z nich produkty špičkové kvality přívětivé k životnímu prostředí.

Hledání stability počítačových systémů a jejich vysokého výkonu kladou nemalé nároky na napájecí zdroje. Ty prošly velkým vývojem, od nízko až po vysoko výkonné, od hlučnýc až po zcela tiché. Nejvíc z tohoto vývoje profitují koncoví uživatelé, kteří mohou využívat pokrok technologie a designu. Společnost FSP tak sehrává úlohu zodpovědného vývojáře.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.