Jak vybrat správné UPS?

 1. Rozhodování mezi offline, interaktivní a online funkcionalitou:
  1. Offline UPS vám pouze poskytne pokrytí v případě výpadku energie.
  2. Interaktvní řešení vám poskytne jak zálohu v případě výpadku, tak I v případě rychlého poklesu napětí, přepětí, hluku a dalších nebezpečných situací.
  3. Online UPS poskytuje maximální úroveň zabezpečení a zálohy za všech okolností
 2. Zvažte vaše požadavky na kvalitu napájení.
 3. Zamyslete se nad současnou kapacitou UPS a zvažte potřeby pro rozšíření v budoucnosti.
 4. Vybírejte vždy mezi značkami s dobrou reputací a referencemi.
 5. Vyberte si UPS na základě vašich požadavků.

a. Jaké jsou důležité položky, které by měly hodnotit při nákupu UPS?

 1. UPS spolehlivost a stabilita.
 2. Vynikající technické zpracováníproduktů.
 3. Vysoká účinnost a nízká hlučnost.
 4. Pověst dodavatele a finanční situace.
 5. Zkontrolujte, zda výrobek má platné CE certifikáty ověřující soulad s předpisy EU.
 6. Certifikace výrobce jako je ISO9001, ISO9002, a další.

b. Potřebuji UPS, pokud žiju v oblasti, kde dochází k výpadkům proudu jen zřídka?

Výpadek proudu je jen jedním z problémů s napájením, které mohou nastat v domácnosti nebo v kanceláři. Další problémy s napájením, jako je vysoké napětí, nízké napětí, a výkyvy jsou také zásadní a často zůstavájí bez povšimnutí. Hlavní funkčností UPS je poskytotnout zákazníkům potřebnou ochranu proti některým nebo všem z výše uvedených problémů. UPS může také nabídnout prodlouženou dobu zálohování (doba zálohování závisí na spotřebě energie a kapacitě UPS).

c. Na co bych mohl použít RJ11 konektor na zadním panelu UPS?

Konektor RJ11 se používá k ochraně linkového spojení. Proto sem můžete připojit telefon; fax, modem nebo ADSL pro jejich lepší ochranu.

d. Kolik druhů energetických problémů?

Kromě výpadku, může dojít k jiným problémům, jako je podpětí, přepětí a rušení, které mohou poškodit počítač nebo jiné citlivé technické vybavení, jakož i zkrátit jejich životnost.

e. Jaké druhy zařízení bych měl používat s UPS? Je nějaké omezení?

Za normálních okolností, se UPS používá pro PC, technické vybavení a lékařské přístroje. Protože většina UPS je určena právě pro PC a podobné zařízení, není vždy vhodné pro připojení všech druhů zařízení. Kopírky a laserové tiskárny, které mají velký rozběhový příkon s UPS být použita nemohou, protože obrovský rozběhový příkon může UPS přetížit. Zvláštní pozornost musí být rovněž věnována kapacitní nebo indukční zátěži spotřebičů jako jsou ventilátory, ledničky a jakákoliv zařízení, která obsahují motory, kompresory nebo čerpadla, protože při použití těchto druhů zařízení by mohlo dojít k poškození UPS.

f. Jaký je dopad jiné výstupní průběhy?

Mezi nejběžnější výstupní vlnění patří simulovaný-sinusový a pure-sinusový. Existují tři hlavní typy zatížení: Odporové zatížení (lampy), SPS zatížení (PC zdroj) a vodivé zatížení (motory). Všechny typy zatížení mohou být použity s pure sinusový vlněním. Nicméně, s modifikovanými sinusovým vlněním může být použito pouze odporové a SPS zátěže.

g. Jak ovlivňují provoz PC různé doby přenosu?

S výjimkou On-Line UPS, mají všechny ostatní UPS krátkou dobu přenosu mezi 2ms a 10ms pro přechod z AC režimu napájení na napájení z baterie (OFF-LINE UPS a Line Interactive UPS) Vzhledem k tomu, tato přechodová 2-10ms je kratší než hold-up čas kvalitního PC napájecího zdroje, neměly by nastat žádné problémy, pokud dojde k výpadku. Napájecí zdroj PC může pokračovat v práci asi 16ms bez vstupního napájení, takže většina PC bude i nadále pracovat funkčně, když dojde k přepnutí napájení. (toto vždy závisí na kvalitě použitého zdroje napájení).

h. Jaký je typ baterie UPS?

Většina UPS používá olověné bezúdržbové baterie. Tento druh baterie je uzavřen tak, že UPS může být instalován v jakékoliv poloze, aniž by vznikaly problémy kvůli úniku plynu, a nepředstavuje tak hrozbu při nabíjení a vybíjení. Je tedy možná bezproblémová instalace v ve vnitřních prostorech.

i. Jaká je životnost baterie?

Životnost baterie závisí na okolní teplotě a četnosti nabíjení a vybíjení. Vyšší teplota a časté nabíjení a vybíjení životnost baterie snižuje. Nabízíme na baterii roční záruku. Nicméně, životnost baterie je při běžném používání obvykle kolem dvou let.

Bookmark the permalink.

Komentáře jsou uzavřeny.