FAQ – Často kladené dotazy

Adaptéry

How much wattage do I need for my Laptop-Adapter?

faq_adapter_-_how_much_wattage_01

1.) Check the label on the notebook bottom.

faq_adapter_-_how_much_wattage_02

2.) Or check the label of your adapter.

There you can find easily the data you need to calculate the wattage. Voltage(V) x Current(A) = Wattage (W)
Example:
19V x 2.37A = 45W
19V x 3.42A = 65W
19V x 4.74A = 90W

General

Jak vybrat správné UPS?
 1. Rozhodování mezi offline, interaktivní a online funkcionalitou:
  1. Offline UPS vám pouze poskytne pokrytí v případě výpadku energie.
  2. Interaktvní řešení vám poskytne jak zálohu v případě výpadku, tak I v případě rychlého poklesu napětí, přepětí, hluku a dalších nebezpečných situací.
  3. Online UPS poskytuje maximální úroveň zabezpečení a zálohy za všech okolností
 2. Zvažte vaše požadavky na kvalitu napájení.
 3. Zamyslete se nad současnou kapacitou UPS a zvažte potřeby pro rozšíření v budoucnosti.
 4. Vybírejte vždy mezi značkami s dobrou reputací a referencemi.
 5. Vyberte si UPS na základě vašich požadavků.

a. Jaké jsou důležité položky, které by měly hodnotit při nákupu UPS?

 1. UPS spolehlivost a stabilita.
 2. Vynikající technické zpracováníproduktů.
 3. Vysoká účinnost a nízká hlučnost.
 4. Pověst dodavatele a finanční situace.
 5. Zkontrolujte, zda výrobek má platné CE certifikáty ověřující soulad s předpisy EU.
 6. Certifikace výrobce jako je ISO9001, ISO9002, a další.

b. Potřebuji UPS, pokud žiju v oblasti, kde dochází k výpadkům proudu jen zřídka?

Výpadek proudu je jen jedním z problémů s napájením, které mohou nastat v domácnosti nebo v kanceláři. Další problémy s napájením, jako je vysoké napětí, nízké napětí, a výkyvy jsou také zásadní a často zůstavájí bez povšimnutí. Hlavní funkčností UPS je poskytotnout zákazníkům potřebnou ochranu proti některým nebo všem z výše uvedených problémů. UPS může také nabídnout prodlouženou dobu zálohování (doba zálohování závisí na spotřebě energie a kapacitě UPS).

c. Na co bych mohl použít RJ11 konektor na zadním panelu UPS?

Konektor RJ11 se používá k ochraně linkového spojení. Proto sem můžete připojit telefon; fax, modem nebo ADSL pro jejich lepší ochranu.

d. Kolik druhů energetických problémů?

Kromě výpadku, může dojít k jiným problémům, jako je podpětí, přepětí a rušení, které mohou poškodit počítač nebo jiné citlivé technické vybavení, jakož i zkrátit jejich životnost.

e. Jaké druhy zařízení bych měl používat s UPS? Je nějaké omezení?

Za normálních okolností, se UPS používá pro PC, technické vybavení a lékařské přístroje. Protože většina UPS je určena právě pro PC a podobné zařízení, není vždy vhodné pro připojení všech druhů zařízení. Kopírky a laserové tiskárny, které mají velký rozběhový příkon s UPS být použita nemohou, protože obrovský rozběhový příkon může UPS přetížit. Zvláštní pozornost musí být rovněž věnována kapacitní nebo indukční zátěži spotřebičů jako jsou ventilátory, ledničky a jakákoliv zařízení, která obsahují motory, kompresory nebo čerpadla, protože při použití těchto druhů zařízení by mohlo dojít k poškození UPS.

f. Jaký je dopad jiné výstupní průběhy?

Mezi nejběžnější výstupní vlnění patří simulovaný-sinusový a pure-sinusový. Existují tři hlavní typy zatížení: Odporové zatížení (lampy), SPS zatížení (PC zdroj) a vodivé zatížení (motory). Všechny typy zatížení mohou být použity s pure sinusový vlněním. Nicméně, s modifikovanými sinusovým vlněním může být použito pouze odporové a SPS zátěže.

g. Jak ovlivňují provoz PC různé doby přenosu?

S výjimkou On-Line UPS, mají všechny ostatní UPS krátkou dobu přenosu mezi 2ms a 10ms pro přechod z AC režimu napájení na napájení z baterie (OFF-LINE UPS a Line Interactive UPS) Vzhledem k tomu, tato přechodová 2-10ms je kratší než hold-up čas kvalitního PC napájecího zdroje, neměly by nastat žádné problémy, pokud dojde k výpadku. Napájecí zdroj PC může pokračovat v práci asi 16ms bez vstupního napájení, takže většina PC bude i nadále pracovat funkčně, když dojde k přepnutí napájení. (toto vždy závisí na kvalitě použitého zdroje napájení).

h. Jaký je typ baterie UPS?

Většina UPS používá olověné bezúdržbové baterie. Tento druh baterie je uzavřen tak, že UPS může být instalován v jakékoliv poloze, aniž by vznikaly problémy kvůli úniku plynu, a nepředstavuje tak hrozbu při nabíjení a vybíjení. Je tedy možná bezproblémová instalace v ve vnitřních prostorech.

i. Jaká je životnost baterie?

Životnost baterie závisí na okolní teplotě a četnosti nabíjení a vybíjení. Vyšší teplota a časté nabíjení a vybíjení životnost baterie snižuje. Nabízíme na baterii roční záruku. Nicméně, životnost baterie je při běžném používání obvykle kolem dvou let.

Význam napájecích zdrojů

Při stavbě počítače věnuje mnoho uživatelů velkou pozornost volbě správné základní desce a paměti, už méně se ale zaujímají o napájecí zdroj, který je stejně důležitý pro správný chod počítače. Začátečníci navíc používají neznačkové produkty, které jsou dodávány přímo se skříní a velmi často nesplňují požadované parametry. Jsou proto důvodem nestabilního fungování celého systému a ohrožují tak i ostatní periferie!

Typ a konstrukce napájecího zdroje ovlivňuje jednotlivé elektronické komponenty počítače velmi odlišně. Takže, pokud se při transformování síťového napětí na +3,3V, +5V, +12V, které využívá počítač, objeví jakýkoliv problém, nemusí počítač fungovat správně. Jestliže je zdroj skutečně nevyhovující, může to za určitých podmínek vést k nestabilnímu napájení. Navenek to bude vypadat, že počítač funguje správně, ale ve skutečnosti se výrazně sníží životnost jednotlivých součástek. Proto je při stavbě či nákupu počítače důležité vybírat zdroje s dobrou pověstí a vyhýbat se napájecím zdrojům zabudovaným přímo v počítačových skříních. Samozřejmě to platí pouze v případě, kdy si nejste jistí kvalitou dodávaného produktu!

Nové trendy v napájecích zdrojích

V době zvyšujícího se enviromentálního povědomí a implementace nových evropských agend v oblasti ochrany životního prostředí se novým trendem stala poptávka po nových energeticky šetrných produktech.

27. ledna 2003 vydala EU nařízení RoHS (Restriction of Hazardous Substances), které reguluje použití těžkých kovů jako je olovo (Pb), kadmium (Cd), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR6+) a zhášečů hoření PBB (Polybromované bifenyly) a PBDE (Polybromované difenyly ethery) v elektrických a elektronických zařízeních. Toto nařízení také kontroluje úroveň elektromagnetického záření, které může poškodit lidské zdraví. RoHS, které vstoupilo v platnost 1. července 2006, požaduje snížení tvorby odpadu při výrobě zařízení a stanovuje míru recyklace na 75%.

Společnost FSP jako první uvedla na trh výkonné napájecí zdroje respektující podmíny RoHS. Při výrobě zdrojů bylo zakázáno použití rozpouštědel obsahujících flourin (bromin), stejně jako chemických sloučenin obsahujících těžké kovy (kadmium, olovo, rtuť či šestimocný chrom), používaných pro obaly. Objem použitých materiálů byl snížen o 600 gramů. Použití aktivních PFC okruhů v různých našich produktech jim umožňuje dosahovat účinnost až 90 % při standardním zatížení. Jejich nízká spotřeba v stand-by módu (méně než 1 W) výrazně snižuje náklady na elektrickou energii a dělá z nich produkty špičkové kvality přívětivé k životnímu prostředí.

Hledání stability počítačových systémů a jejich vysokého výkonu kladou nemalé nároky na napájecí zdroje. Ty prošly velkým vývojem, od nízko až po vysoko výkonné, od hlučnýc až po zcela tiché. Nejvíc z tohoto vývoje profitují koncoví uživatelé, kteří mohou využívat pokrok technologie a designu. Společnost FSP tak sehrává úlohu zodpovědného vývojáře.

Typy napájecích zdrojů dostupné na trhu

Aktuálně platný standard pro napájecí zdroje ATX je verze 2.31 z roku 2008.
Standardní rozměry ATX zdroje jsou 140 (š) x 150 (h) x 86 (v) mm, ale existují i další:

SFX – 100(D) x 125(W) x 64(H) mm
TFX – 175(D) x 85(W) x 66(H) mm
PS3 – 100(D) x 150(W) x 86(H) mm

Společnost FSP nabízí řešení pro všechny tyto, ale i jiné rozměry.

PSU Knowledge

Jaká jsou rizika méně kvalitního zdroje?

a. Zničení harddisku při výpadku napájení!

Po zapnutí počítače posílá HDD takzvaný PG (Power Good) signál (napájení v pořádku) základní desce. Po přijetí tohoto signálu začne systém bootovat a harddisk začne číst a zapisovat. Pokud dojde v tomto bodě k poklesu napětí a nedostatečnému napájení, může disk začít pracovat nestandardně. Diskové plotny se začnou točit nestandardní rychlostí, což způsobí, že se magnetické hlavy disku nedostanou na správné místo a poškrábají plotny a zničí disk.

b. Nestabilní obraz monitoru

Nekvalitní zdroje mohou dokonce ovlivnit i zobrazení monitoru, které bude nestabilní s nekvalitním obrazem. Jestliže se objeví problém v grafické kartě, jeho základ nejpravděpodobněji leží v nesprávném napájení základní desky.

c. Přetížení způsobující vyhoření čipů, karet nebo základních desek

Nečekané odstřižení od napájecího zdroje nebo vypnutí počítače při výpadku elektrické energie může u nekvalitního zdroje následně způsobit nesprávné fungování všech základních částí počítače (procesoru, paměti, grafické karty a základní desky).

U méně kvalitních ATX zdrojů používá +5 V a +12 V vedení stejný regulátor napětí. Takže, když se objeví vyšší napětí na +5 V vedení, může se stát stejná věc s +12 V vedením. Protože většina čipů, karet a základních desek potřebuje +12 V napájení, může takovéto zvýšení vést k jejich poškození nebo přímo vyhoření.

d. Rušení zvukové karty

Napájecí zdroje nízké kvality jsou hluboce pod standardy elektromagnetického odstínění a čistoty výstupního proudu. V takto nevyhovujícím prostředí nemůžete očekávat, že bude zvuková karta produkovat kvalitní zvuk.

Nepravdivé a podvodné informace na štítcích nekvalitních napájecích zdrojů mají za následek časté restarty počítače.

Co byste měli vědět o napájecích zdrojích

(Jak poznat dobrý napájecí zdroj)
I když samotné obvody a celková konstrukce napájecích zdrojů neprošla žádnými velkými změnami, přinesl technologický pokrok například změny v použitých materiálech a samotném rozvržení vnitřku zdrojů.
Právě tyto drobné změny mohou být vodítkem pro zákazníky při výběru vhodného zdroje. Zde je pár věcí, které byste měli vědět o napájecích zdrojích:

a. Čím větší ventilátor, tím lépe?

Úkolem ventilátorů je efektivně odvádět zbytkové teplo vytvářené napájecím zdrojem. Kromě běžných zdrojů s jedním ventilátorem jsou na trhu dostupné i zdroje se dvěma či třemi ventilátory, které zajišťují ještě lepší rozptyl tepla uvnitř počítače. I když teorie hovoří o tom, že lepšího rozptylu tepla se dosáhne vyšším počtem ventilátorů, tak dobrá stavba skříně počítače dokáže rovněž velmi úspěšně odvádět teplo. U zdrojů s jedním ventilátorem se ventilátor umísťuje buďto ve spodu napájecího zdroje nebo na jeho zadní straně. Vyšší počet ventilátorů dokáže produkovat vyšší hladiny hluku, a proto se staly nejrozšířenějšími zdroje s jedním ventilátorem. Proto klíčový není počet ventilátorů, ale jeho schopnost odvádět teplo.

b. Jsou větší žebra lepší?

Když otevřeme napájecí zdroj, jako první věc uvidíme žebra chladicího systému. Přestože konstrukce použitá v mnohých produktech vychází z teorie, že čím větší chladicí žebra, tím lepší odvod tepla, nemusí to platit u napájecích zdrojů. V napájecích zdrojích je jejich hlavním úkolem sběr a odvod zbytkového tepla, které vzniká při transformaci elektrické energie. Jinými slovy, zbytkové teplo je energie ztracená při práci napájecího zdroje. Velikost žeber by měla proto odpovídat “účinnosti” zdroje. Vysoko účinné zdroje dokážou adekvátně transformovat energii, a proto generují jen málo zbytkového tepla, takže nepotřebují velké žebra na odvod tepla. Kromě toho, zkušení uživatelé vědí, že samotná velikost není až tak důležitá, podstatná je rozptylová plocha. Protože, čím větší rozptylová plocha, tím větší rozptylová účinnost. Dalším důležitým faktorem je samotná konstrukce žeber.

c. Power Factor Correction (PFC) pro ekologičtější zdroje

Všechny napájecí zdroje dodávané do Evropy musí odpovídat nařízením EU EN61000-3-2 a IEC1000-3-2 pro elektrická zařízení a musí být vybaveny PFC (Power Factor Correction) obvodem. Ten snižuje rozdíl mezi činným a zdánlivým výkonem a tím minimalizuje ztráty energie. Tímto se celkově snižuje spotřeba elektrické energie, díky čemuž se šetří náklady a životní prostředí.

Existují dva druhy PFC obvodů. Jmenovitě aktivní PFC a pasivní PFC. Pasivní PFC jsou většinou vybaveny velkou cívkou (induktorem), aktivní PFC využívají řídící čip.

d. Další speciální konstrukcen

Dnešní konstrukce napájecích zdrojů využívají celou řadu technologií, které jsou uživatelsky přívětivé. Například napájecí zdroje bez ventilátoru umožňují uživatelům nalézt rovnováhu mezi rozptylem tepla a hlučností. Jiné zdroje se více zaměřují na modulární kabeláž, použití kvalitnějších materiálů, speciálně stínění kabelů, různé délky kabelů či jednoduchý přístup ke konektorům na základní desce. Serial-ATA a PCI-e konektory jsou trendem současnosti i budoucnosti a proto by s nimi měli uživatelé při nákupu napájecího zdroje počítat.

e. Hmotnost není rozhodujícím faktorem

Hmotnost jednotlivých komponent už není rozhodujícím faktorem určujícím kvalitu napájecího zdroje. Dobré napájecí zdroje jsou ty, které jsou správně konstruované a odpovídají platným normám a standardům. V minulosti používaná metoda rozlišování kvalitního zdroje podle jeho hmotnosti je dnes už značně nepřesná. Samozřejmě, napájecí zdroje, které splňují všechny nařízení, nejsou až tak lehké. Zákazníci, kteří alespoň jednou používali neznačkový napájecí zdroj, asi vědí, o čem je řeč.

Většina napájecích zdrojů na trhu je prodávána společně s počítačovou skříní. Za účelem dosažení nejlepší ceny jsou často i kvalitní PC skříně osazovány ne zrovna dobrými zdroji. Proto vám radíme, kupujte skříň a zdroj odděleně.

Technical

Kabel akumulátoru Champ Rack a Custos připojený před instalací

Současné bezpečnostní standardy a certifikace

Naše produkty prošli bezpečnostními certifikacemi mnohých zemí včetně FIMKO(Finsko), NEMKO (Norsko), CSA (Canada Standards Association), D (Dánsko), CB (International Certification Body), UL (American Underwriters Laboratory), DVE (Německo), TUV (Severní Amerika) a SEMKO (Švédsko). Stejně tak získaly certifikace elektromagnetické kompatibility a působení elektromagnetické radiace jako jsou CE (Evropský bezpečnostní standard pro elektronická zařízení), FCC (American Federal Communications Commission) a CCEE (čínská certifikace – Chinese Great Wall). Mnoho zákazníků, kteří nerozumějí specifikacím uvedeným na štítku zdroje, se podívá na množství získaných bezpečnostních certifikátů a podle toho se rozhodují mezi dobrým a špatným napájecím zdrojem.

I když produkt projde bezpečnostní certifikací, která udává, že splňuje “určitou” normu elektrických zařízení v konkrétní zemi, může se ještě samotný bezpečnostní standard rozdělit na množství podkategorií, které mají jiné nároky. Například certifikace CSA nerozlišuje jen regiony a typy produktů, ale i jejich různé třídy, takže garantovat, který napájecí zdroj je dobrý, je velmi složité.

Když napájecí zdroj projde množstvím různých bezpečnostních certifikací v různých zemích světa, vypovídá to částečně o tom, že daný zdroj dosáhl určitého standardu, ale některá bezpečnostní označení se velmi jednoduše kopírují a uživatelé jsou často klamáni pomocí nelegální certifikace. Existují i výrobci, které následky pro uživatele vůbec netrápí.

Pokud tedy mohou být označení standardů falšovány, jak tedy rozeznat falešný produkt od pravého? Jakmile projde výrobek bezpečnostní certifikací, můžete si tuto informaci ověřit buď přímo u organizace, která certifikaci uskutečnila anebo na jejím webu. Stojí to však váš čas. Takže, při dalším nákupu napájecího zdroje sáhněte po ověřených výrobcích, anebo po značkách, které preferují hráči. Někteří výrobci přikládají kopie bezpečnostních certifikací přímo do balení napájecích zdrojů, což je sice velmi zodpovědné, ale zákazník nemůže vědět, zda i tato kopie není falzifikát.

Co jsou EMI vlny?

Elektromagnetické vlny (EMI) vznikají vzájemným působením elektrického a magnetického pole. Prostorem se pohybují podobně jako vlny v oceánu. Naše okolí je plné různých typů elektromagnetických vln, které si ani neuvědomujeme.

Povědomí o ochraně před elektromagnetickým zářením na Taiwanu výrazně stoupá, i když Taiwan prozatím nezavedl přísná opatření pro kontrolu elektromagnetického záření způsobeného elektronickými produkty. Nařízení amerických a evropských vlád týkajících se ochrany před elektromagnetickým zářením a rozšířené užívání digitálních zařízení totiž mají výrazný vliv i na Taiwan.

Podle studie zveřejněné v americkém magazínu Scientific American mohou elektromagnetické vlny nad 60 Hz poškodit strukturu lidské DNA.

Poznámka: mikrovlnná trouba: 2450 MHz, mobilní telefon 700 – 1900 MHz, počítač: 300 – 450 MHz.

Škody, které dokážou lidskému tělu způsobit EMI vlny zahrnují:

 • Zvýšené riziko výskytu leukémie
 • Oslabení imunity
 • Neplodnost, riziko potratu a poškození plodu
 • Mozkové nádory, rakovina prsu, bolesti hlavy, poruchy srdečního rytmu, poruchy sekrece melatoninu, demence
 • Pouze certifikované a garantované produkty poskytují ochranu před elektromagnetickým zářením
Údaje na štítcích napájecích zdrojů

1. Wattáž
Napájecí zdroj transformuje střídavý proud (AC) z rozvodné sítě na jednosměrný proud (DC), se kterým pracuje počítač. Většina napájecích zdrojů zásobuje počítač +3,3V, +5V, +12V, -12V, -5V. Pro určení výkonnosti napájecích zdrojů se využívá právě hodnota wattáže (watts).

2. Kapacita
Kapacita sehrává u napájecích zdrojů důležitou roli. Vysokokapacitní kondenzátor, dokáže zásobovat počítač lepším a čistším jednosměrným proudem, který je potřebný pro bezproblémové fungování počítače. Pokud není proud čistý, vede to k chaotickým signálům, které brání normálnímu fungování systému a způsobují nestabilitu počítače. Výrobci levných napájecích zdrojů využívají nízkokapacitní kondenzátory pro kvůli jejich nízké ceně, což vede ke slabému výkonu počítače. Na trhu existují dokonce nekvalitní zdroje, u kterých hrozí riziko, že jejich kondenzátory vybouchnou, pokud je počítač zasažen bleskem nebo jiným nečekaným výbojem.

3. Výstup
AC – výstup popisuje výstup z externího zdroje energie (rozvodná síť), na Taiwanu nebo v USA je to 110V a proto je specifikace udávaná jako 115V (tolerance +- 10 %). 230V se používá v Evropě, přičemž intenzita proudu a frekvence odpovídají specifikacím. Napětí poskytované napájecím zdrojem po transformaci střídavého proudu na jednosměrný, použitelný počítačem, jsou +3,3V, +5V a +12V. +3,3V a +5V většinou používají procesory, čipsety, grafické karty a PCI a USB zařízení, zatímco zařízení na ukládání dat, CD-Romy a podobně potřebují +12V. Uživatelé, převážně z řad hráčů, kteří používají power management nebo funkci Wake on Lan (WOL), musí mít na zřeteli +5Vsb (standby power) popisky, protože funkce WOL například požaduje výkon přibližně 600 mA. Proto, pokud váš systém obsahuje vysokonapěťové komponenty, jako jsou nejmodernější vysokorychlostní procesory či grafické karty, tak volba kvalitního napájecího zdroje je velmi důležitá.

Údaje na štítcích napájecích zdrojů dostupných na trhu se mohou lišit. Protože každý výrobce může mít “jiný pohled”, mohou být popisky někdy nejednoznačné. Někteří výrobci udávají maximální výkon při dlouhodobém výkonu, zatímco jiní mohou udávat jen maximální výkon ve špičce. Pokud nebudou stanoveny přesné normy pro udávání informací na štítcích napájecích zdrojů, bude se stávat i to, že některé zdroje nebudou vykazovat žádné problémy při přetížení, zatímco jiné vypovědí službu již po 1 či 2 sekundovém přetížení. K tomu se přidávají další faktory, které nesmíme přehlédnout. Proto je volba kvalitního zdroje tak důležitá!

4. Rozsah vstupního napětí
Na štítku může být zobrazeno celé rozpětí vstupního napětí 100 – 240 V AC pro celosvětové použití zdroje, anebo jen hodnota 230 V pro použití výhradně v Evropě.

5. Frekvence
Komerční rozsah pro frekvenci vstupního napětí je obvykle 50 nebo 60 Hz, elektronické specifikace jsou většinou v rozmezí 47 – 63 Hz.

6. Účinnost
Účinnost = (výkon) / (příkon), nadbytek se stane energií

7. Prodleva při zapnutí
Jde o čas, který potřebuje výstupní napětí, aby dosáhlo stabilní úroveň po spuštění systému.

8. Hold up time
Čas, po který zdroj zachová výstupní napětí po vypnutí systému.

Komentáře jsou uzavřeny.